Translatica, kierunek niemiecko-polski
Basis rzeczownik, rodzaj żeński;
podstawa;
grunt;
zaplecze;
fundament;
podłoże anatomia, chemia;
nasada;
oparcie;
podbudowa;
ostoja;
opoka przenośne, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich