Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zaplecze rzeczownik, rodzaj nijaki;
Hinterland ekonomia, handel;
Basis;
Backstage;
Hintergrund ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich