Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zasada rzeczownik, rodzaj żeński;
Grundsatz;
Prinzip;
Regel;
Base;
Gesetz;
Leitsatz;
Gebot;
Richtschnur przenośne;
Base;
Dogma;
Reglement;
Vorgabe;
Maßstab;
Norm;
Devise;
Lauge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich