Translatica, kierunek niemiecko-polski
Base rzeczownik, rodzaj nijaki;
podstawa;
kuzynka;
baza;
zasada;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich