Translatica, kierunek niemiecko-polski
Maßstab rzeczownik, rodzaj męski;
skala;
miara;
kryterium;
norma;
standard;
poziom;
wymiar;
zasada;
przepis;
prawo;
wskaźnik;
probierz książkowe, oficjalne;
przymiar;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich