Translatica, kierunek niemiecko-polski
Prinzip rzeczownik, rodzaj nijaki;
zasada;
reguła;
prawo;
przepis;
pryncypium książkowe, oficjalne;
podstawa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich