Translatica, kierunek niemiecko-polski
Beginn rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza;
początek;
start;
narodziny;
wstęp;
zaczątek;
zaranie;
powstanie;
otwarcie;
rozruch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich