Translatica, kierunek angielsko-polski
wording rzeczownik;
brzmienie prawo;
tekst;
treść;
formuła;
redakcja;
wyraz;
tekstowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich