Translatica, kierunek polsko-angielski
brzmienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
sound;
tenor;
tone;
wording prawo;
resonance;
ring;
import;
contents;
reading;
quality;
timbre;
voice;
ringing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich