Translatica, kierunek angielsko-polski
quality rzeczownik;
jakość;
cecha;
przymiot;
właściwość chemia;
gatunek;
zaleta;
walor książkowe, oficjalne;
wysokiej jakości finanse, prawo;
marka;
rodzaj;
barwa;
wartość;
charakter;
gatunkowo;
brzmienie;
markowy;
gatunkowy;
cecha charakterystyczna techniczny;
sort;
jakość promieniowania techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich