Translatica, kierunek polsko-angielski
brzmieniowy przymiotnik;
sound;
wording;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich