Translatica, kierunek angielsko-polski
violate czasownik;
naruszać;
gwałcić;
pogwałcić książkowe, oficjalne;
naruszyć;
złamać;
pogwałcać książkowe, oficjalne;
zakłócać techniczny;
wykraczać prawo;
łamać przenośne;
wykroczyć prawo;
zerwać;
złamanie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich