Translatica, kierunek polsko-angielski
zgwałcić czasownik, aspekt dokonany;
rape;
ravish;
violate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich