Translatica, kierunek polsko-angielski
wykroczyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wykraczać
go beyond;
transgress prawo;
exceed;
transcend;
violate prawo;
cross;
offend;
riot;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich