Translatica, kierunek angielsko-polski
touch czasownik;
dotykać;
dotknąć informatyka, techniczny;
wzruszać;
wzruszyć;
tykać książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne;
ruszać;
poruszyć;
tknąć książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne;
macać;
poruszać;
stykać książkowe, oficjalne;
ruszyć;
dotyczyć;
osiągać;
zetknąć książkowe, oficjalne;
zaczepić;
otrzymać;
naruszać;
trącać;
urazić;
sięgać;
odnosić;
odnieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich