Translatica, kierunek polsko-angielski
dotykać czasownik, aspekt niedokonany;
touch;
feel;
hurt przenośne;
afflict przenośne;
affect medycyna;
handle;
finger;
dab;
offend;
reach;
meet;
strike;
visit książkowe, oficjalne;
touch on przenośne;
wound przenośne;
affront;
hit;
feeling;
pique;
range;
sting przenośne;
touchable;
touching;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich