Translatica, kierunek polsko-angielski
ruszać czasownik, aspekt niedokonany;
move potoczne, nieoficjalne;
touch;
stir;
start motoryzacja, mechanika;
tamper;
disturb;
set off;
budge;
wag;
wiggle;
rush;
bestir;
waggle;
shift potoczne, nieoficjalne;
move on;
shrug;
pull out;
advance;
fiddle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich