Translatica, kierunek angielsko-polski
surveillance rzeczownik;
inwigilacja prawo, wojsko, informatyka, techniczny;
nadzór;
kontrola;
dozór;
inwigilacyjny książkowe, oficjalne;
dozorowy;
opieka;
nadzorowanie informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich