Translatica, kierunek polsko-angielski
inwigilacja rzeczownik, rodzaj żeński;
surveillance prawo, wojsko, informatyka, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich