Translatica, kierunek polsko-angielski
kontrola wykorzystania zasobów rzeczownik, rodzaj żeński; → surveillance
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich