Translatica, kierunek angielsko-polski
searching przymiotnik;
badawczy;
wnikliwy;
poszukujący wojsko;
badanie;
szukanie;
dokładny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich