Translatica, kierunek polsko-angielski
dociekliwy przymiotnik;
inquiring;
searching;
probing;
curious;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich