Translatica, kierunek polsko-angielski
badanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
searching;
sampling survey matematyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich