Translatica, kierunek angielsko-polski
resign czasownik;
zrezygnować prawo;
ustępować prawo;
ustąpić prawo;
zrzekać;
złożyć;
składać;
poddać;
poddawać;
wycofać;
pogodzić;
oddać;
zrzec;
odejść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich