Translatica, kierunek polsko-angielski
podać się do dymisji czasownik, aspekt dokonany;
resign prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich