Translatica, kierunek polsko-angielski
abdykować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
abdicate historia;
resign;
abdicator;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich