Translatica, kierunek angielsko-polski
pertinence rzeczownik;
celność książkowe, oficjalne;
istotność książkowe, oficjalne;
ważkość książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich