Translatica, kierunek polsko-angielski
ważkość rzeczownik, rodzaj żeński;
gravity;
weightiness książkowe, oficjalne;
pertinence książkowe, oficjalne;
weight fizyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich