Translatica, kierunek polsko-angielski
celność rzeczownik, rodzaj żeński;
accuracy wojsko, informatyka;
precision;
pertinence książkowe, oficjalne;
aptness;
excellence książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich