Translatica, kierunek angielsko-polski
number rzeczownik;
numer;
liczba;
cyfra;
ilość;
liczebnik językoznawstwo;
poczet;
szereg;
kilka;
zeszyt;
numeracja;
numerek;
sporo;
numerowy;
liczbowy;
kwota;
miara;
numerkowy;
liczby;
część;
gremium;
cyfrowy;
pogłowie;
liczne;
wiele;
liczba;
utwór;
wiersze;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich