Translatica, kierunek polsko-angielski

numeryczny przymiotnik;
numerical nauki ścisłe, informatyka;
numeric informatyka;
digital;
number;
numeral;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich