Translatica, kierunek polsko-angielski

liczebnik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
numeral językoznawstwo, informatyka;
number językoznawstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich