Translatica, kierunek angielsko-polski
hand out czasownik;
rozdawać;
rozdać;
wydawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich