Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpowszechniać czasownik, aspekt niedokonany;
spread;
distribute prawo;
diffuse;
circulate;
peddle przenośne;
propagate;
publicize;
hand out;
broadcast;
pump out;
release;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich