Translatica, kierunek angielsko-polski
drain czasownik;
odwadniać chemia, medycyna, technika;
drenować chemia, medycyna, technika;
osuszać chemia, żartobliwe, potoczne, nieoficjalne;
odcedzić;
odwodnić technika;
sączkować medycyna;
odcedzać;
odsączyć kulinaria;
osuszyć żartobliwe, potoczne, nieoficjalne;
odlać;
odlewać;
opróżnić techniczny;
spływać;
odsączać kulinaria;
wyciekać;
odciec;
skubać;
wyciec;
obciekać;
ociekać;
wydrenować medycyna, technika;
odciekać;
osączyć kulinaria;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich