Translatica, kierunek polsko-angielski
odprowadzać czasownik, aspekt niedokonany;
accompany;
escort techniczny;
transfer;
see off;
walk;
see;
divert techniczny;
assist;
drain;
discharge;
drain off;
rollout;
exhaust;
draining;
roll-out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich