Translatica, kierunek angielsko-polski
divert czasownik;
odwracać;
rozrywać;
rozerwać;
kierować;
zabawiać celownik;
zabawić celownik;
odwodzić;
odprowadzać techniczny;
zmieniać;
bawić celownik;
odchylać;
zawracać;
odrywać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich