Translatica, kierunek polsko-angielski
odwrócić uwagę czasownik, aspekt dokonany; → divert
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich