Translatica, kierunek polsko-angielski
odciec czasownik, aspekt dokonany; zobacz też odciekać
flow away;
drain;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich