Translatica, kierunek angielsko-polski
devise czasownik;
zapisywać prawo;
zakroić;
snuć;
zapisać;
zakrawać;
ukartować pejoratywne;
ukartowywać pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich