Translatica, kierunek polsko-angielski
wymyślić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wymyślać
invent biologia, medycyna;
devise;
contrive;
concoct;
make up;
conceive;
think out;
dream up;
cook up;
invention;
fancy;
trump;
find out;
think;
think up;
imaginary;
invented;
contrived;
made-up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich