Translatica, kierunek polsko-angielski
snuć czasownik, aspekt niedokonany;
spin zoologia, przenośne;
weave przenośne;
dream up;
devise;
trail;
think up;
concoct;
warping;
drawing techniczny;
attenuation techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich