Translatica, kierunek angielsko-polski
depict czasownik;
przedstawiać przenośne;
opisywać;
odmalować przenośne;
malować przenośne, książkowe, oficjalne;
przedstawić przenośne;
obrazować książkowe, oficjalne;
odmalowywać przenośne;
rysować przenośne;
opisać;
kreślić książkowe, oficjalne;
wyobrazić książkowe, oficjalne;
wyobrażać książkowe, oficjalne;
ukazać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich