Translatica, kierunek polsko-angielski
odmalowywać czasownik, aspekt niedokonany;
depict przenośne;
repaint;
picture przenośne;
paint celownik;
describe przenośne;
portray;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich