Translatica, kierunek angielsko-polski
degree rzeczownik;
stopień ang. amerykańska;
stopień naukowy medycyna, szkolnictwo, techniczny;
szczebel;
ranga;
tytuł;
dyplom szkolnictwo wyższe;
gatunek ang. amerykańska;
cecha;
jednostka;
miara;
kreska;
poziom;
walor;
stopnie;
stan celownik;
jedność;
kątowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich