Translatica, kierunek polsko-angielski
szczebel rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
level przenośne;
rung przenośne;
grade administracja, ang. amerykańska;
spoke;
degree;
round;
rank przenośne;
echelon;
stage przenośne;
step;
rundle;
tier;
stave;
rungs;
gradation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich