Translatica, kierunek angielsko-polski
level rzeczownik;
poziom przenośne;
szczebel przenośne;
poziomica budownictwo;
płaszczyzna przenośne;
poziomnica meteorologia, budownictwo, techniczny;
równia;
wysokość przenośne;
libella budownictwo;
kondygnacja ang. brytyjska, ang. amerykańska;
stopień przenośne;
piętro ang. brytyjska, ang. amerykańska, przenośne;
poziomnica budownictwo;
poziom;
równina;
niwelator geologia, budownictwo;
pozioma;
równy;
poziomowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich