Translatica, kierunek polsko-angielski
stan rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
state archaiczne, celownik;
condition;
status;
position;
estate;
order ang. amerykańska;
waist celownik;
class ang. brytyjska, ang. amerykańska;
station;
situation;
case;
strength;
shape ang. amerykańska;
posture;
bodice;
profession celownik, książkowe, oficjalne;
attitude;
middle celownik;
trim;
degree celownik;
stock;
health;
Stan;
repair;
midriff;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich