Translatica, kierunek angielsko-polski
declaration rzeczownik;
oświadczenie książkowe, oficjalne;
wyznanie;
zeznanie;
manifest przenośne;
dekl. historia, polityka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich