Translatica, kierunek polsko-angielski
zeznanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
testimony prawo;
evidence;
statement prawo;
return;
evidence;
witness;
avowal;
testify;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich